Solar Consultant (m/v)

Voor de functie Solar Consultant zijn een aantal specifieke eigenschappen nodig. Zo is het nodig dat je natuurlijke overtuigingskracht hebt zonder opdringerig te worden. Dat je heel gemakkelijk praat en mensen jou snel vertrouwen. Het beroep Solar Consultant is daarmee niet weggelegd voor iedereen. Het is hard werken in de steeds belangrijker wordende groene energiesector. Vooral omdat het Parijs-akkoord uit 2015 uitgevoerd moet worden en de druk op de politiek flink toeneemt.

 

 Scheidingsbemiddelaar (m/v)

Als professioneel scheidingsbemiddelaar is het jouw taak de gevolgen van een scheiding in kaart te brengen en hierover een duidelijk en overzichtelijk advies uit te brengen aan jouw cliënten. Het convenant dat jij samen met de cliënten opstelt mag geen verrassingen bevatten en moet volkomen helderheid geven over de financiën, werken, wonen en de gezinssituatie. Dit doe je niet alleen. Jouw collega’s op specialistische vakgebieden staan jou bij. Ook sta jij jouw collega’s bij wanneer zij vragen hebben of advies nodig hebben.