Werkgevers stimuleren in toenemende mate ouderen werknemers om langer door te werken. Was het voorheen voornamelijk de politiek die erop aandrong zijn het nu de werkgevers zelf die het personeel vragen nog langer door te gaan. Deze trend die de afgelopen jaren is ingezet gaat naar verwachting nog wel even door. Bij ongeveer 55% van de Nederlandse werkgevers zijn er nu maatregelen getroffen die het mogelijk moeten maken voor ouderen om langer door te werken. Ongeveer 6 jaar geleden lag dit zo'n 10 procentpunt lager.

Voor werknemers betekent dit vaak een aanpassing in het takenpakket, vermindering van verantwoordelijkheden of flexibel werktijdenbeleid waardoor bijvoorbeeld meer zorgtaken mogelijk worden gemaakt. Daarnaast geldt een werkbonus voor werknemers die tussen 60 en 64 jaar oud zijn en een bepaald arbeidsinkomen hebben (tot 2018) of een ouderenkorting wanneer zij de AOW-gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt..  Voor werkgevers betekent het behoud van kennis en ervaring, behoud van arbeidscapaciteit  en heeft het financiële voordelen in de vorm van bepaalde premiekortingen. Ook is het mogelijk voor werkgevers die een oudere uitkeringsgerechtigde (vanaf 50 jaar) in dienst nemen om een premiekorting te ontvangen van maximaal 7.000 euro. Door deze fiscale stimulering zijn werkgevers vaker geneigd om een oudere werknemer te vragen nog iets langer door te gaan of om een oudere uitkeringsgerechtigde een nieuwe kans te geven. Vooral de laatste groep heeft het moeilijk op de arbeidsmarkt. Zij kunnen nog steeds alle hulp gebruiken.