Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde vandaag cijfers waaruit blijkt dat de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt. Zij baseren deze conclusie op het aantal werklozen per openstaande vacature. Dit aantal is momenteel 2,7.Terwijl dit vorig jaar nog 3,9 was. De krapte wordt gevoeld door werkgevers die dringend op zoek zijn naar gekwalificeerd personeel.

De krapte neemt weliswaar toe maar het is nog niet zo erg als het jaar voordat de crisis in 2008 uitbrak. Toen waren er slechts 1,4 werklozen per vacature. 

Het begrip arbeid staat trouwens ook vaker ter discussie. De uitvoering van de flexwet en de wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) zorgen voor wrevel bij werkgevers en werknemers. Het wordt hoog tijd dat een nieuw kabinet plannen maakt voor een efficiëntere uitvoering van het arbeidsmarktbeleid. Er moet duidelijkheid komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) en werknemers op flexibele arbeidscontracten. Er zal een keuze gemaakt moeten worden tussen meer vaste banen of meer zelfstandigheid. Het halfslachtige beleid dat nu wordt gevoerd zorgt voor onduidelijkheid en spanningen.